Информация

На вниманието на участниците в дрифт шоуто в неделя в рамките на "Писта Русе 2019". Организаторът моли всички участници да са в готовност на трасето в 08:00 часа в неделя, за провеждане на инструктаж. 
Първата дрифт обиколка ще започне в 11:20 

Писта Русе 2019
     
  График събота 22.06.2019г.  
     
Поредност тренировка I манш 12.00 затваряне на трасето
1 12:30 ÷ 12.50 ч. Рокери; ретро автомобили
     
2 13:00 - 13:20 ч. Серия " Свободен клас"
3 13:25 ÷ 13:45 ч. Серия "Спорт"
4 13:50 ÷ 14:10 ч. Серия "Туринг"
5 14:15 ÷ 14:35 ч. Серия "Купа ЛАДА"
6 14:40 ÷ 15:00 ч. Серия "Купа ЕНЕОС"
7 15:05 ÷ 15:25 ч. Серия "Макси"
     
  тренировка II манш  
1 15:30 ÷ 15:50 ч. Серия " Свободен клас"
2 15:55 ÷ 16:15 ч. Серия "Спорт"
3 16:20 ÷ 16:40 ч. Серия "Туринг"
4 16:45 ÷ 17:05 ч. Серия "Купа ЛАДА"
5 17:10 ÷ 17:30 ч. Серия "Купа ЕНЕОС"
6 17:35 ÷ 17:55 ч. Серия "Макси"
     
  18:00 ÷ 18:30 ч. Заседание на спортно-техническата комисия
  18:45 ч. Обявяване на резултати
     
  График неделя 23.06.2019г.  
     
Поредност Състезание  
  9:00 ч Затваряме
  09:30 ч. Официално откриване
  09:40:9:50 Обиколка на състезателите, задължително със
съзтезателни екипи
1 10:00 ÷ 10:30 ч. Серия " Свободен клас"
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
2 10:45 ÷ 11:15 ч. Серия "Спорт"
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
3 11:20 - 11:30 ч. Пауза - шоу дрифт
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
7 11:45 ÷ 12:15 ч. Серия "Туринг"
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
4 12:30 - 13:00 ч. Серия "Купа ЛАДА"
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
5 13:15 ÷ 13:45 ч. Серия "Купа ЕНЕОС"
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
6 14:00 ÷ 14:30 ч. Серия "Макси"
     
  14:35 ч. - шоу програма Дрифт  
     
  15:00 ч. Награждаване

Информация

На вниманието на участниците в дрифт шоуто в неделя в рамките на "Писта Русе 2017". Организаторът моли всички участници да са в готовност на трасето в 08:00 часа в неделя, за провеждане на инструктаж. 
Първата дрифт обиколка ще започне в 11:20 
Втората дрифт обиколка ще започне в 13:40

 

Писта Русе 2017
     
 

График събота 17.06.2017г.

 
     
Поредност

Tренировка I манш

12.00 затваряне на трасето
1. 12:30 ÷ 12.50 ч. Рокери
     
2 13:00 - 13:30 ч. свободен клас и ROM
3 13:30 ÷ 14:45 ч. Супер Рали
4 14:50 ÷ 15:10 ч. серия Спорт
5 15:20 ÷ 15:40 ч. серия Туринг
6 15:50 ÷ 16:10 ч. серия Макси
     

 

Tренировка II манш

Вода по постовете и проверка на трасето
1. 16:20 ÷ 16:50 ч. свободен клас и ROM
2. 17:00 ÷ 17:20 ч. серия Спорт
3. 17:30 ÷ 17:50 ч. серия Туринг
4. 18:00 ÷ 18:20 ч. серия Макси
  18:30 ÷ 19:00 ч. Заседание на спортно-техническата комисия
  19:10 ч. Обявяване на резултати
     
 

График неделя 18.06.2017г.

 
     
Поредност

Състезание

 
  9:00 ч Затваряме
  09:30 ч. Официално откриване
  09:40:9:50 Обиколка на състезателите, задължително със съзтелни екипи
1. 10:00 ÷ 10:30 ч. свободен клас и ROM
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
2. 10:45 ÷ 11:15 ч. серия Спорт
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
  11:20 - 11:30 Пауза - шоу дрифт
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
  11:40 - 12:10 серия Туринг
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
4. 12:25 ÷ 12:55 ч. серия Макси
  Рекламни автомобили и проверка на трасето  
5. 13:10 ÷ 13:40 ч. свободен клас и ROM
  13:40 ч. - шоу програма Дрифт  
  14:00ч. Награждаване

 

Промяна в програмата за 30 - 31 юли 2016 - Писта Русе 2016

1.4. Административен преглед

Събота - 30 юли 2016 г.-   Административен и медицински преглед 08.15 ч. до 10.10 ч. - в щаба на състезанието, базиран в началото на ул. Бозвели(до боксовете на състезателите) – график по серии

І-ва   група Серия  Спорт – 8.15 ч до  9.20 ч
ІІ-ра  група Серия  Туринг -9.20 ч до  9.50 ч
ІІІ-та група Серия  Макси – 9.50 ч до 10.20 ч
ІV-та  група–свободен клас и международни състезатели  - 10.20 ч до 10.50 ч

1.5.Технически преглед - 9.00 ч. до 11.15 ч. в района на ЩАБА на
бул. „Бозвели”  - график по серии 

І-ва   група Серия  Спорт –  8.30 ч до  10.00 ч
ІІ-ра  група Серия  Туринг - 10.00 ч до 10.30 ч
ІІІ-та група Серия  Макси  –10.30 ч до 11.00 ч
ІV-та  група– свободен клас и международни състезатели  - 11.00 ч до 11.30 ч
 
1.6.  – 1.8 Тренировки
11:40 ч. - 12:10 ч. Първо заседание на спортните комисари 
12:00 ч. -              Затваряне на трасето за движение
12:15 ч. -              Брифинг с водачите и състезателите 

13:00 ч. - 18:30 ч. Официални тренировки по график:
1-ва тренировка Затворен маршрут
13:00 – 13:30 – Серия Спорт
13:40 – 14:10 – Серия Туринг
14:20 – 14:50 – Серия Макси
15:00 – 15:30 – Тренировка  свободен клас и международно 

2-ра тренировка Затворен маршрут
15:40 – 16:10 – серия Спорт
16:20 – 16:50 – серия Туринг
17:00 – 17:30 – Серия Макси
17:40 – 18:10 – Генерална тренировка  свободен клас и международно 

(Между сериите – обиколки и проверки на трасето от автомобили по сигурността на организатора)

От 18:20 до 19:20 – Заседание на спортните комисари
19:30 – Обявяване на резултатите от тренировките

Подробен часови график за тренировките по серии и номера ще бъде публикуван на информационното табло пред щаба на състезанието на ул.Бозвели на 29.07.2016 г.(петък) от 16:30 ч.

 

1.9 – 1.13. Състезание

Неделя – 31 юли 2016 г.

09:00 -                    Затваряне на трасето за движение на състезателни и  сервизни  автомобили

09:30 -               Официално откриване на състезанието от кмета на Русе на сцената до щаба на състезанието.

 

Представяне на състезателите пред  публиката върху движеща се платформа с

обиколка на трасето и с коментар от водещия.Задължително участие на всички участници със състезателнаекипировка .За неявяване - наказания,предвидени в специалния правилник. ( с платформата  ще направят обиколка по пистата и последен преглед автомобилите SAFETY CAR +автом. на Нетуоркс)

 

Редът на стартиране на групите за първи  манш,както и стартовата решетка ще бъдат  обявени на информационните табла на старт-финала и сервизния парк  в 08:30 часа 31.07.2016 г.

 

10:00 -10:30   Старт на първа група автомобили Серия  Спорт

10:30 –11:00   Старт на втора група автомобили Серия  Туринг

11:00 -11:30   Старт на трета група автомобили Серия  Макси

 

11:30 -12:00     Състезание  „Свободен клас и международно  Ruse Grand Prix 2016”

15 обиколки

(Между сериите – обиколки и проверки на трасето от автомобили по сигурността на организатора)

 

 12:10 – 12:50   І-ва Пауза – Шоу-програма

- Мотоциклетен парад

- Дрифт

 

(през това време ще заседават спортните комисари за определяне реда за втория манш)

 

13:00 -13:30    Втори манш на първа група автомобили Серия  Спорт

13:40 -14:10    Втори манш на втора група автомобили Серия  Туринг

14:20 –14:50    Втори манш на трета група автомобили Серия  Макси

       

Редът на стартиране на групите за  втори манш, както и стартовата решетка  ще бъдат  обявени на информационните табла на старт-финала и сервизния парк, в 12:40 ч. на 31.07.2016 г.

(Между сериите – обиколки и проверки на трасето от автомобили по сигурността на организатора)

 

15:00 -15:50    ІІ-ра Пауза – Шоу-програма

- Атракция –Дрифт-състезатели

- Автомобилно шоу

(през това време ще заседават спортните комисари – за обработка на резултатите и определяне на класирането в шампионата „Затворен маршрут” и в Състезанието „свободен клас и международно”)

 

16:00 -17:00 Обявяване на резултатите и награждаване на победителите

17:30 -             Закриване

 

 

Програма за писта Русе 2015

Събота 16.05.2015

12:00 – 17:00    Официални тренировки

 

Неделя 17.05.2015

09:30 – 10:00    Официално откриване на състезанието от кмета на гр. Русе. Представяне на състезателите пред публиката
10:00 – 11:30    Първи манш от състезанието
11:30 – 12:30    Пауза – шоу програма – 1 част
12:30 – 14:00    Втори манш от състезанието
14:00 – 15:00    Пауза – шоу програма – 2 част
15:00 – 17:00    Обявяване на резултатите и награждаване
на победителите
Пресконференция с организаторите и наградените пилоти

Шоу програмата ще включва:

  • Мини-рали” – демонстрация на рали-пилоти с рали-автомобили
  • Мотоциклетен парад
  • Атракционно каране на „Клуб на суперавтомобилите”
  • Картинг-състезание, с участие на пилоти и публика
  • Атракция – Дрифт-шоу
  • Ринг-такси с най-новите автомобили SIN R1, дело на русенски екип