"Ruse Car Motorsport" and this year organized and conducted third round of the National Championship of motoring closed route - "Circuit Ruse."

The event will be held on 17 June 18st.

Parallel to the "Ruse Grand Prix" will be held the International Race "Grand Prix Ruse 2017" organized by Sin Cars UK.

Sin Cars UK has a manufacturing facility in Ruse, Bulgaria in cooperation with the Bulgarian club "Ruse Car Motorsport" for the first time will organize and International competition.

Almost 40 years "Circuit Ruse" occupies an important place in the sports calendar of Ruse and is an important event for motor sport in Bulgaria. The event was attended by nearly 30 000 spectators, fans of high speeds and our city has always been proud of their household. Osnovavayki on the experience we gained in our participation in international championships, we offer a new way for the competition and during breaks will be attractive show program.

"Ruse Car Motorsport", as the official host and organizer of the event, with the support and partnership of the Municipality of Ruse and ASN addresses all business representatives in Rousse and supporters for the development of sport in the region to support the realization of this event. We want to offer Ruse business opportunity for advertising before and during the race.

Let us turn "Circuit Ruse 2017" in a true Motorsport - Weekend and contribute to the development of business in Rousse and the region. Become an advertiser and a direct participant in the organization of the event.”Русе Кар Моторспорт” и тази година организира провеждането на трети кръг от Националния шампионат по автомобилизъм - Затворен маршрут – „Писта Русе”.
Събитието ще се състои на 17 и 18 Юни.

Паралелно с „Писта Русе” ще се състои иМеждународната надпревара “Grand Prix Ruse 2016”, организирано съвместно със Sin Cars UK, производител на вече добре известните състезателни автомобили SIN R1 и разполагащ с производствена база в Русе-България.

Почти 40 години „Писта Русе” заема значимо място в спортния календар на Русе и е важно мероприятие за автомобилния спорт в България.

Събитието се посещава от почти 30 000 зрители, любители на високите скорости и нашият град винаги се е гордеел с домакинството си. Oсновавайки се на придобития от нас опит при участието ни в международни шампионати, предлагаме един нов начин за провеждане на състезанието, а по време на паузите ще има атрактивна шоу-програма.

”Русе Кар Моторспорт”, като официален домакин и организатор на събитието, с подкрепата и партньорството на Община Русе и БФАС се обръща към всички представители на бизнеса в Русе и съмишленици за развитието на спорта в региона, да подкрепят реализирането на това мероприятие. Искаме да предложим на русенския бизнес възможност за реклама, преди и по време на състезанието.

Нека превърнем „Писта Русе 2017” и международната надпревара “Grand Prix Ruse 2016”, в един истински Моторспорт - уикенд и да допринесем за развитието на спорта и бизнеса в Русе и региона. Станете рекламодател и пряк участник в организацията на мероприятието.